SSTH SSTH riktlinjer, vårdprogram och PM

 

Riktlinjer, vårdprogram och PM framtagna på uppdrag av eller i samarbete med SSTH

Behandlande läkare är alltid ansvarig för sin handläggning. SSTH åtar sig inget ansvar för behandlingseffekt (etc) eller för skada som uppstår som en följd av behandling (etc) i enlighet med publicerad information. Observera att dokumenten av nödvändighet baseras på varierande grad av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet, ffa vad gäller nya läkemedel där dokumenten och rekommendationerna avses uppdateras efterhand utifrån nytillkommande information.

 • Hemostas vid allvarlig blödning
  Hemostas vid allvarlig blödning
  Vårdprogram framtaget för SSTH av arbetsgrupp under ledning av Erik Berntorp.
  Aktuell version: 16-03-30

 • Warfarinbehandling
  Waranhandboken
  Framtagen av Hans Johnsson och Lennart Stigendahl
  Aktuell version: 11-03-09

 

 
 

Medlemskap

Såväl nya som tidigare medlemmar hälsas välkomna!

NYHET - nu enkel anmälan via webben!

Mer info finns här!

 

 


 

 

Nätverket